hmt315a5a1bcx14bjda1a2-humidity-and-temperature-transmitter-hmt310-vaisala-vietnam-dai-ly-vaisala-vietnam.png

liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

Vaisala Vietnam

Order Code: HMT315A5A1BCX14BJDA1A2
Humidity and Temperature Transmitter HMT310
Probe code: HMT315, Parameters: Code RH+T