hmk15-humidity-calibrator-humidity-vaisala-vietnam-ans-vietnam-bo-muoi-hieu-chuan-do-am-vaisala-vietnam-ans-vietnam.png

HMK15 Bộ Muối Hiệu Chuẩn Vaisala VietNam ANS VietNam

Vaisala VietNam ANS VietNam Không có công cụ đo lường nào luôn chính xác. Điều cần thiết là hoạt động của một thiết bị cần phải được kiểm tra định kỳ dựa trên các tham chiếu. Vaisala đã phát triển bộ muối hiệu chuẩn độ ẩm Vaisala HMK15 để giúp hiệu chuẩn và kiểm tra của các đầu dò và cảm biến độ ẩm thông qua các điểm đo một cách dễ dàng và đáng tin cậy.
  • Hiệu chuẩn dễ dàng và đáng tin cậy dùng cho đầu dò và cảm biến đo độ ẩm
  • Dựa trên các dung dịch muối bão hòa
  • Thích hợp để sử dụng trong phòng thí nghiệm và kiểm tra tại chỗ

 

Phụ tùng và Phụ Kiện

Bộ phích cắm cao su

Hủ/Buồng đựng muối

Nước trao đổi ion

Bộ chuyển đổi phù hợp cho đầu dò 12 mm

Nhiệt kế có chất lỏng mao dẫn màu đỏ

Túi vận chuyển

Bộ bảo vệ cho DMT132 / HMP110 với bộ lọc

Nắp buồng HMK15 cho 4 × HMP110 với bộ lọc

Bộ chuyển đổi phù hợp cho đầu dò HMP42

Muối định lượng đã được chứng nhận và sẵn sàng cho việc hiệu chuẩn:

Gói muối LiCl pha sẵn (Muối LiCl 11 %RH, dung sai ±1.3 %RH)

Gói muối MgCl2 pha sẵn (Muối MgCl2 salt 33 %RH, dung sai ±1.2 %RH)

Gói muối NaCl pha sẵn (Muối NaCl  75 %RH, dung sai ±1.5 %RH)

Gói muối KCl pha sẵn (Muối KCl  85 %RH, dung sai ±2.0 %RH) 

Gói muốiK2SO4 pha sẵn (Muối K2SO4  97 %RH, dung sai ±2.0 %RH) 

19746HM

19766HM

19767HM

211302SP

25130HM 

HM27032

230914

253277SP

HM37067 

 

19729HM

19730HM

19731HM

251377HM

19732HM

 

Môi trường hoạt động

Dại nhiệt độ hoạt động: +0 … +50 °C (+32 … +122 °F)

Thông số kỹ thuật cơ

Kích thước (H × W × L) 90 × 230 × 200 mm (3.54 × 9.06 × 7.87 in)